Niniejszym informujemy, iż w dniu 29 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do KRS połączenia następujących spółek handlowych:

Konsekwencją rejestracji powyższych połączeń jest rozwiązanie (wykreślenie z KRS) spółki eMarketing Sp. z o.o.. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż zgodnie z Art. 494 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, eTravel S.A. wstępuje, z dniem wpisania połączenia (29 listopada 2013 r.), we wszystkie prawa i obowiązki eMarketing Sp. z o.o.

Postanowienie o połączeniu eMarketing Sp. z o.o. z eTravel S.A.